De advertentie LJUNGBY MASKIN L17 wiellader te koop bij opbod is verkocht en levert geen zoekresultaten op.
Soortgelijke advertenties
LJUNGBY MASKIN L17 wiellader
Verkocht
1/15
Prijs:
— (veiling)
Merk LJUNGBY MASKIN
Model L17
Type wiellader
Jaar 1997
Werkuren 17244 m/u
Standplaats Zweden
Datum van invoering meer dan 1 maand
Machineryline ID KQ27893
Conditie
Conditie gebruikt
Overige details
Engels
Sold via Blinto.se online auction, more information and bidding via the link.

Loader without implements

Brand: Ljungby
Model: L17
Model year: 1997
Hours: 17244

Equipment
Motor D7 volvo
Led light
Engine heater (Block)
Lever control
Load arm suspension
Large BM
Fire Equipped (Sprinkler)
air back to carriage

Seller's comment
Tires 10%
Starting easily goes well
The box is cracked on the right
The machine tends to get hot in the gearbox during extreme driving
For example, light snow plowing 8 hours no problem.
Extra gearbox included (buyer can change it if he wants or only drive if it is easy driving)
Laat de gehele tekst zien
Verkauft über Blinto.se Online-Auktion, weitere Informationen und Gebote über den Link.

Lader ohne Geräte

Marke: Ljungby
Modell: L17
Modelljahr: 1997
Stunden: 17244

Ausrüstung
Volvo-Motor D7
LED-Licht
Motorheizung (Block)
Hebelsteuerung
Lastarmaufhängung
Großer BM
Feuer ausgerüstet (Sprinkler)
Luft zurück zum Wagen

Kommentar des Verkäufers
Reifen 10%
Einfach starten geht gut
Der Kasten ist rechts gerissen
Bei extremer Fahrweise neigt die Maschine dazu, im Getriebe heiß zu werden
Zum Beispiel leichtes Schneeräumen 8 Stunden kein Problem.
Zusätzliches Getriebe enthalten (Käufer kann es ändern, wenn er möchte, oder nur fahren, wenn es leicht zu fahren ist)
Müüakse Blinto.se veebioksjoni kaudu, lisateave ja pakkumine lingi kaudu.

Laadur ilma tööriistadeta

Kaubamärk: Ljungby
Mudel: L17
Mudeliaasta: 1997
Tundi: 17244

Varustus
D7 volvo mootor
Led tuli
Mootori soojendus (plokk)
Kangi juhtimine
Koormusõla vedrustus
Suur BM
Tuletõrjevarustus (vihustus)
õhk tagasi vankrisse

Müüja kommentaar
rehvid 10%
Kergesti alustamine läheb hästi
Kast on paremal pool mõranenud
Ekstreemsel sõidul kipub masin käigukastis kuumaks minema
Näiteks kerge lumelükkamine 8 tundi pole probleemi.
Kaasas lisa käigukast (ostja saab seda soovi korral vahetada või sõita ainult siis, kui on lihtne sõita)
Parduodamas per Blinto.se internetinį aukcioną, daugiau informacijos ir siūlymas per nuorodą.

Krautuvas be padargų

Prekinis ženklas: Ljungby
Modelis: L17
Modelio metai: 1997
Valandos: 17244

Įranga
Variklis D7 volvo
Led lemputė
Variklio šildytuvas (blokas)
Svirties valdymas
Krovinio svirties pakaba
Didelis BM
Priešgaisrinė įranga (purkštuvai)
oro atgal į vežimą

Pardavėjo komentaras
padangos 10%
Lengvai startuoja gerai
Dėžutė įskilusi dešinėje
Ekstremalaus važiavimo metu mašina linkusi įkaisti pavarų dėžėje
Pavyzdžiui, lengvas sniego valymas 8 valandas be problemų.
Pridedama papildoma pavarų dėžė (pirkėjas gali keisti, jei nori arba važiuoti tik jei lengva važiuoti)
Pārdots Blinto.se tiešsaistes izsolē, vairāk informācijas un solīšana, izmantojot saiti.

Iekrāvējs bez agregātiem

Preču zīme: Ljungby
Modelis: L17
Izlaiduma gads: 1997
Stundas: 17244

Aprīkojums
Motors D7 Volvo
Led gaisma
Dzinēja sildītājs (bloks)
Sviras vadība
Slodzes sviras balstiekārta
Liels BM
Ugunsdzēsības aprīkojums (smidzinātājs)
gaiss atpakaļ uz karieti

Pārdevēja komentārs
riepas 10%
Viegli starts izdodas labi
Kaste ir saplaisājusi labajā pusē
Ekstrēmas braukšanas laikā mašīnai ir tendence uzkarst pārnesumkārbā
Piemēram, viegla sniega tīrīšana 8 stundas bez problēmām.
Iekļauts papildus ātrumkārba (pircējs to var mainīt, ja vēlas, vai braukt tikai tad, ja braukt ir viegli)
Sprzedawane na aukcji internetowej Blinto.se, więcej informacji i licytacja za pośrednictwem linku.

Ładowarka bez narzędzi

Marka: Ljungby
Model: L17
Rok modelowy: 1997
Godziny: 17244

Ekwipunek
Silnik D7 volvo
Światła LED
Nagrzewnica silnika (blok)
Sterowanie dźwignią
Zawieszenie ramienia nośnego
Duże BM
Wyposażenie przeciwpożarowe (zraszacz)
powietrze z powrotem do wagonu

Komentarz sprzedawcy
Opony 10%
Rozpoczęcie łatwo idzie dobrze
Pudełko jest pęknięte po prawej stronie
Maszyna ma tendencję do nagrzewania się w skrzyni biegów podczas ekstremalnej jazdy
Na przykład lekka odśnieżanie 8 godzin nie stanowi problemu.
W zestawie dodatkowa skrzynia biegów (kupujący może ją zmienić jeśli chce lub jeździć tylko jeśli jest to łatwa jazda)
Säljes via Blinto.se nätauktion, mer information och budgivning via länken.

Lastmaskin utan redskap

Fabrikat: Ljungby
Modell: L17
Årsmodell: 1997
Timmar: 17244

Utrustning
Motor D7 volvo
Ledljus
Motorvärmare(Block)
Spakstyrning
Lastarmsfjädring
Stora BM
Brandutrustad(Sprinkler)
luft bak till vagn

Säljarens kommentar
Däck 10%
Startar lätt går bra
Rutan spräckt på högersida
Maskinen har tendens att bli varm i växellådan vid extrem körning
Till exempel lätt snöplogning 8 timmar inget problem.
Extra växellåda föjer med (köpare får byta den om han vill eller bara kör om det är lätt körning)